15 februari 2023 

Wat is ‘Quiet Quitting’ en hoe voorkom je het?

Wat is ‘Quiet Quitting’ en hoe voorkom je het?

Quiet Quitting, een term die je vast al eens voorbij hebt zien komen. Het impliceert misschien anders, maar het heeft niet direct met daadwerkelijk ontslag nemen te maken. De uitdrukking (overgewaaid uit de Verenigde Staten) wordt gebruikt om het fenomeen te beschrijven wanneer werknemers zich geleidelijk terugtrekken uit hun werk. Iemand die quiet quits doet alleen nog maar het ‘broodnodige’ en voelt niet meer de motivatie om zich voor de organisatie in te zetten. Deze manier van werken kan een grote invloed hebben op zowel het individu als de organisatie.

De oorzaken van Quiet quitting

Quiet quitting is een zeer divers fenomeen en kan vele oorzaken hebben. In algemene termen kan opgemerkt worden dat het gaat om een vorm van ‘coping’. Coping is afgeleid van het Engelse begrip 'to cope with', wat letterlijk betekent 'kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen'.

Bij quiet quitting gaat het dus om het stilletjes afhaken van iemand bij zijn werk om zichzelf te beschermen tegen de ervaren belasting. Hoe zwaar of prettig iemand zijn werk ervaart hangt af van de balans tussen globaal 4 factoren:

  • De eisen die de taak of het werk aan iemand stelt (zowel te zware eisen als te lichte eisen kunnen iemand opbreken)
  • De regelmogelijkheden (kun je zelf bepalen hoe en wanneer je je werk doet?)
  • Individuele factoren die je belastbaarheid bepalen (zoals je fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, etc.)
  • En de buffers die er zijn, die je supporten of energie geven (denk aan een team van collega’s dat voor je klaarstaat).

De kosten van quiet quitting voor bedrijven

Voor bedrijven kan quiet quitting kostbaar en storend zijn. Organisaties zijn zich er vaak niet van bewust dat een werknemer zich terugtrekt, omdat er geen formele kennisgeving wordt gegeven. Ze zijn daardoor niet in staat om proactieve stappen te ondernemen om onderliggende problemen aan te pakken. Quiet quitting kan echter een grote efficiency daling, en zelfs olievlek werking daarin, tot gevolg hebben. Een schijnbaar kleine terugval in individuele arbeidsproductiviteit,  hoeveel (toegevoegde) waarde een werknemer gemiddeld toevoegt in een gewerkt uur, kan al snel een veelvoud daarvan in het bedrijfsresultaat betekenen.

Hoe voorkom je quiet quitting?

Om quiet quitting te voorkomen, kunnen organisaties een aantal maatregelen nemen. Een belangrijke stap is het creëren van een omgeving die de balans tussen werk en privé bevordert en open communicatie stimuleert. Leidinggevenden en managers moeten zich bewust zijn van de tekenen van terugtrekking en stappen ondernemen om eventuele onderliggende problemen aan te pakken. Medewerkers de mogelijkheid bieden om feedback te geven en hun zorgen te uiten speelt hier een belangrijke rol in. Een gezonde organisatiecultuur is ook cruciaal om quiet quitting te voorkomen. Een cultuur die het welzijn van werknemers hoog in het vaandel heeft, open communicatie bevordert en zorgt dat medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen, is zeer krachtig. Bovendien zullen organisaties die kansen bieden voor de ontwikkeling en groei van werknemers, werknemers eerder behouden. Door een cultuur van vertrouwen en wederzijds respect te bevorderen, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin werknemers zich gemotiveerd en betrokken voelen bij hun werk.

Conclusie

Kortom, quiet quitting is een fenomeen dat grote impact kan hebben op zowel het individu als de organisatie. Door een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren, mogelijkheden voor open communicatie te bieden en de balans tussen werk en privé te bevorderen, kunnen organisaties quiet quitting tegengaan en waardevolle werknemers behouden. Leidinggevenden en managers spelen een cruciale rol bij het voorkomen van quiet quitting. Het is van essentieel belang dat ze zich bewust zijn van de tekenen van terugtrekking, zodat er stappen ondernomen kunnen worden om eventuele onderliggende problemen aan te pakken. Een gezonde organisatiecultuur is cruciaal om quiet quitting tegen te gaan. Door een cultuur van vertrouwen en wederzijds respect te bevorderen, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin werknemers zich gemotiveerd en betrokken voelen bij hun werk.


Reactie plaatsen