Geen gedoe op de werkvloer!

Speel Culture Shock!
en bepaal jullie 'nieuwe' normaal

Op maat gemaakt

Elke organisatie krijgt zijn eigen spel inhoud, gebaseerd op de unieke kernwaarden, organisatie thema's en dilemma's van elk bedrijf.

Fun en serieus

Het spel is bedoeld om pittige discussies te kunnen voeren over lastige onderwerpen. De opzet van het spel zorgt ervoor dat dit op een veilige en leuke manier kan.

Kleine en grote groepen

Het spel wordt gespeeld in groepen van ca. 6 personen. De totale hoeveelheid spelers is ongelimiteerd.

Levendig in gesprek over serieuze onderwerpen...

Elk team en elke organisatie presteert op zijn best wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan èn er geluisterd wordt naar de ‘gekke Harry’s’, wiens neuzen juist de andere kant op staan.. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Met ons dilemma-spel Culture Shock!  kun je een levendige en competitieve dialoog voeren over hoe de mensen in de organisatie de kernwaarden interpreteren en gebruiken om hun gedrag te bepalen. Het spel is uitermate geschikt om met elkaar betekenis te geven aan de kernwaarden en de dilemma's die mensen ervaren in het dagelijks werk op te lossen.

Na het spelen van dit superleuke en energieke spel, is er duidelijkheid over wat in het bedrijf belangrijk wordt gevonden en weten medewerkers en leidinggevenden op welke manier ze dit tot uiting kunnen laten komen in hun gedrag. Kortom... minder gedoe!

dilemma spel hybride werken

Geschikt voor...

Kernwaarden laden

Culture Shock! is de manier om kernwaarden meer betekenis te geven in je organisatie. Dus wil je meer dan posters aan de muur en het versturen van hippe filmpjes, en een moment creëren waar nog jaren over na wordt gepraat?

Onboarding

Hoe krijg je nieuwe medewerkers zo snel mogelijk geïntegreerd in jullie bedrijfscultuur? Met Culture Shock! leren zij niet alleen wat er van hen verwacht wordt maar ook waarom. En dat alles op een leuke en groep versterkende manier.

Reboarding

Wil je anders/ hybride werken? Of heb je het gevoel dat het tijd wordt om meer duidelijkheid te krijgen over welk gedrag wenselijk is en welk gedrag niet? Maak nieuwe samenwerkingsafspraken met behulp van Culture Shock!
inlime foto

Van kernwaarden naar gedrag

Al meer dan 20 jaar helpen wij organisaties bij het realiseren van cultuur en gedragsverandering. Wat wij vaak tegenkomen is dat bedrijven kernwaarden hebben geformuleerd, maar de vertaling hiervan naar het gedrag op de werkvloer niet hebben gemaakt.

En dat terwijl je cultuurwaarden juist bedoeld zijn om eenduidigheid te krijgen in de manier waarop je met elkaar samenwerkt. Waardoor mensen hun gedrag en de keuzes die gemaakt worden logisch en voorspelbaar zijn, prioriteiten en beslissingen vanzelfsprekend zijn. Dat scheelt ontzettend veel tijd, energie en vooral veel gedoe!! 

Waarom doen we dat eigenlijk? Omdat bedrijven, die in staat zijn om hun kernwaarden en strategische thema's bepalend te laten zijn voor gedrag, vele malen betere resultaten hebben én blije medewerkers. Zeg nou zelf, wie wil dat nou niet?

Hoe werkt het spel...

Het spel wordt gespeeld aan de hand van dilemma's. Deze dilemma's zijn op maat gemaakt voor de betreffende organisatie. Het gaat dus om echte keuzes waar medewerkers en leidinggevenden dagelijks mee geconfronteerd worden, die herkenbaar zijn. Voor het spel worden de spelers in teams opgedeeld, waarbij de teams tot taak krijgen om voor elk dilemma gezamenlijk één van de mogelijke antwoorden te kiezen. Met het geven van de juiste antwoorden, dat wil zeggen de keuze die het meest in lijn ligt met de bedrijfswaarden, wint het team punten. Maar! Er is een addertje onder het gras...  één van de teamleden is een mol en probeert moedwillig het team op het verkeerde spoor te zetten om zo kostbare punten te verliezen.

De teams moeten met elkaar dus eigenlijk twee problemen oplossen:   wat is het juiste antwoord? En wie, oh wie is de mol? 

 

DE VIER FASEN VAN CULTURE SHOCK

Beter functioneren begint bij jezelf

Ophalen van de dilemma's

In gesprek met een kernteam (mensen uit verschillende geledingen van de organisatie) komen de dilemma's tot stand met verschillende mogelijke antwoorden. De kernwaarden of organisatiethema's bieden het kader om te komen tot de dilemma's.  
betere resultaten

De 'juiste' antwoorden bepalen

Nadat de dilemma's in een specifiek verhaalvorm (concrete praktijksituaties) zijn omschreven, worden deze voorgelegd aan het MT/de directie. Zij geven aan welk antwoord het juiste is, bekeken vanuit de kernwaarden en de strategie van het bedrijf. De directie heeft dus (vooralsnog) het laatste woord hierin!  
ontwikkeling

Het spel spelen

Met behulp van spelleiders wordt het spel gespeeld in groepen van ca. 6 personen. Dit kan fysiek of online. Tijdens een groot event als een personeelsdag/themadag/viering/kick-off /roadshow of een kleiner event, bijvoorbeeld in het kader van een teambuilding.

Compleet met spetterende prijsuitreiking en natuurlijk de onthulling van de juiste antwoorden en de mollen.

De follow up

Tijdens elke voorgaande fase worden er veel inzichten verkregen over de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. Welke dilemma's spelen er eigenlijk? Hoe wordt er met deze dilemma's omgegaan? Welke normen zijn scherp en welke niet?Wat zijn terugkerende thema's hierin? Deze inzichten koppelen we samen met aanbevelingen terug aan de directie.  

Getriggerd?

dilemma spel hybride werken

Bepaal jullie 'nieuwe' normaal met Culture Shock!

 • Geen gedoe meer op de werkvloer, neuzen dezelfde kant op!
 • Ruimte voor het geluid van de minderheid.
 • Inzicht in je bedrijfscultuur, welke dilemma's doen zich voor, hoe gaan mensen hiermee om?
 • Heldere wederzijdse verwachtingen en afspraken over wat 'onze manieren' zijn; A zeggen wordt A doen!
 • Kernwaarden vertaald naar gewenst gedrag in de praktijk.
 • Begrip en acceptatie voor beslissingen en prioriteiten.
 • Verbindend en versterkend voor elke groep.
 • Een goed gesprek voorbij de sociaal wenselijke antwoorden.
 • De vorm is levendig, speels en competitief, de inhoud is serieus, belangrijk en waardevol.
 • Op maat gemaakt en her te gebruiken.
 • Geschikt om zowel online als fysiek te spelen, voor grote groepen en kleine groepen.
 • Een leuk moment om nooit te vergeten.