Wij wensen je een vitale, gelukkige en gezonde werkcultuur

Wij wensen je een vitale, gelukkige en gezonde werkcultuur

Een veilige werkomgeving is een voorwaarde voor een vitale werkcultuur. Het begint met het opbouwen of herstellen van vertrouwen. Vertrouwen geeft vleugels, samenwerking is leuk, een eigen mening wordt gewaardeerd, de dialoog is normaal, succes is verzekerd, mensen bruisen van energie.

 

Het leven is te kort om ongelukkig te zijn op het werk

Een huisgenote van mijn dochter, een jonge arts, maakt lange dagen. Al om 05.30 uur gaat ze de deur uit om pas rond 22.00 uur weer thuis te komen. Ze is moe, reageert korzelig en kortaf en is de burnout nabij. Dat komt volgens haar niet eens zozeer vanwege het harde werken, maar vooral vanwege het gebrek aan ervaren steun van collega’s en haar leidinggevende. Niemand heeft aandacht voor elkaar, biedt een luisterend oor of een helpende hand. Het is ieder voor zich.  Zwemmen om niet te verzuipen.

Iedere email die wordt verstuurd heeft minimaal de baas en 10 namen in de cc.

De zittende collega’s vragen de nieuwe collega niet mee voor de lunch.

Er wordt volop geklaagd bij het koffieapparaat, maar tijdens de town hall meeting is het angstvallig stil.

Pesten op het werk, intimidatie en angstcultuur. Wekelijks lezen we berichten in de krant. Het heeft een direct negatief effect op de gezondheid en het plezier van mensen. Het is slecht voor het resultaat van de organisatie en vormt een groot risico op werkongelukken. Als het werk wordt beheerst door wantrouwen dan wordt er niet samengewerkt. Dan houdt men de kaarten tegen de borst. Worden fouten verdoezeld of onder het tapijt geveegd.

Mijn associaties bij een onveilige werkomgeving zijn: wantrouwen, zaken verborgen houden voor elkaar, elkaar uit de weggaan, niet open durven zijn, je mening niet durven geven, angst, stress, achterdocht, wegduiken, indekken, tunnelvisie, rigiditeit, somberheid, onvrijheid, eilandjes, ongelukken, ruzies, focus op wat fout gaat, anderen de schuld geven.

 

Een veilige werkomgeving creëren is de verantwoordelijkheid van het management.

Bij een veilige werkomgeving denk ik aan: vertrouwen, openheid, plezier, creativiteit, vrijheid, energie, experimenteren, toenadering, dialoog, flexibel, gezondheid, veerkracht, enthousiasme, succes, zekerheid, vriendschap, samenwerking.

De werkcultuur heeft een grote invloed op je gemoedstoestand en welzijn. Als je niet gehoord wordt, niet mag meebeslissen of meedenken, geen steun ervaart van collega’s of leidinggevenden, heeft dat een negatieve invloed op je werk en motivatie.

Een vitale werkcultuur en veilige werkomgeving loont en de rol van de manager is essentieel om een vitale werkcultuur te realiseren.

Weinig managers hebben geleerd wat zij kunnen doen om het vertrouwen te herstellen of op te bouwen en missen de handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Bij gebrek aan goede voorbeelden of coaching doen ze het naar beste weten en kunnen.

 

5 tips voor de manager bij het opbouwen of herstellen van vertrouwen*:

  1. Neem het initiatief. Geef vertrouwen. Start met een luisterend oor. Zonder oordeel. Probeer elkaar te begrijpen.
  2. Maak je intentie duidelijk. Geef aan dat je wil werken aan een fijne werkomgeving. Laat zien dat je bereid bent om jezelf de spiegel voor te houden en te veranderen.
  3. Betrek je hele team bij het proces. Iedereen heeft baat bij een fijne omgeving en is verantwoordelijk voor een actieve bijdrage. Maak het een teamproces. Besef dat je afhankelijk bent van elkaar en elkaar nodig hebt om
  4. Leer elkaar beter kennen. Als je iemand beter kent dan verlaagt het de drempel voor samenwerking. Organiseer iets dat past bij jezelf en je team. Laat de mens achter de collega zien. Zoek naar gemeenschappelijke ervaringen en kwaliteiten.
  5. Richt je blik op de toekomst. Ga samen op zoek naar een betere samenwerking. Besef dat je afhankelijk bent van elkaar. Besef ook dat nieuw gedrag aanleren met vallen en opstaan zal verkopen. Maak daarom afspraken over wat te doen als jullie weer in de fout dreigen te gaan.

Wil je gelukkig en gezond zijn op het werk? Wil je werken aan een veilige en vitale werkomgeving? Tijdens de 60 Days Workout coachen wij managers in de transformatie naar een vitale werkcultuur en bieden hierbij houvast en ondersteuning.

 * Het klinkt makkelijk maar is het niet. Als je het moeilijk vindt om zelf met deze tips aan de slag te gaan kun je iemand vragen dit voor je te faciliteren.


 

Reactie plaatsen