4 tips hoe je personeel behoudt

4 tips hoe je personeel behoudt

Met de huidige arbeidsmarkt en personeelskrapte is behoud van personeel cruciaal. Wat kun je als organisatie doen om te zorgen dat personeel niet wegloopt? En voornamelijk: hoe zorg je dat ze gelukkig zijn in hun werk?

De noodzaak van personeel behouden

Waarom zou je mensen überhaupt willen behouden? Allereerst, alleen al vanwege de kosten. De gemiddelde kosten voor het verliezen van een medewerker zijn tussen de 100% en 200% van hun jaarsalaris. Denk hierbij aan kosten voor productieverlies, werven van vervangend personeel, inwerken nieuwe medewerker, etc. Met andere woorden, om flink investeren in nieuw personeel te voorkomen is het belangrijk om vooral te investeren in het behoud van (goed) personeel. 

Hoe kun je beter worden in het boeien, binden en behouden van personeel?

We zullen niet ontkennen dat het uitdagend is om op elk niveau van een organisatie een gezonde cultuur vorm te geven. Gelukkig kun je met de volgende punten relatief eenvoudig starten.

1. Breng hygiëne factoren op orde

Zorg dat de basis op orde is. Denk aan een veilige, gezonde werkomgeving, een eerlijke (marktconforme) beloning en het bewaken van een respectvolle organisatiecultuur. Pak pest- en disrespectvol gedrag aan. Wanneer mensen ongestraft weg kunnen komen met dit soort gedrag, of wanneer onderpresteerders worden gedoogd, zal de norm steeds verder vervagen. Dit veroorzaakt frustratie en demotivatie bij andere medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat 79% van de ondervraagden een baan zou weigeren voor gedogen van onethisch gedrag.

2. Zorg voor een goede werksfeer

Actief inzetten op een goede werksfeer is een belangrijke manier om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken – wat trouwens een wettelijke verplichting is. Het zal ervoor zorgen dat prestaties verbeteren, betrokkenheid en engagement de hoogte in gaan, en dat ziekteverzuim daalt. Daartegenover staat dat het niet of onvoldoende aanpakken van psychosociale risico’s de kans op stress, burn-out, ongewenst gedrag en ongevallen significant vergroot. Een goede werksfeer wordt bevorderd door erkenning en waardering aan medewerkers te tonen en door open communicatie te stimuleren. Luisteren naar elkaar en oprechte interesse tonen. Kortom, een werkplek waar niemand bang is om hun mening te geven en zorgen te uiten.

HR-leiders geven aan dat burn-out verschijnselen onder medewerkers het behoud van personeel ondermijnd en zelfs verantwoordelijk is voor 50% van het verloop.

3. Investeer in de ontwikkeling van jouw leidinggevenden

‘People don’t leave jobs, people leave bad bosses’ is een veel gehoorde quote. Als je zelf weleens voor een slechte baas hebt gewerkt, kun je dit vast beamen.  

Als organisatie kun je dit voorkomen door in je leidinggevendengroep te investeren. Zorg dat ze zich ontwikkelen, en dan vooral op het gebied van soft skills.

Ook het inzetten van 360 graden feedback draagt hieraan bij. Het zorgt ervoor dat leidinggevenden teruggekoppeld krijgen wat werkt en wat niet, zodat ze hier verder in kunnen groeien.

Managers die consistent hun medewerkers waarderen en erkennen voor goed werk kunnen verloop met 31% terugdringen.

4. Investeer in de ontwikkeling van alle medewerkers

De meeste medewerkers willen graag groeien en ontwikkelen, als persoon en als professional. Geef ze daarom de kans om deze groei te realiseren, bijvoorbeeld door het takenpakket uit te breiden of door een opleiding aan te bieden. Dit brengt zowel medewerkers als de gehele organisatie op een hoger niveau.

70% van de medewerkers geeft aan het bedrijf te verlaten voor betere leer- en ontwikkelmogelijkheden ergens anders.

Duurzame cultuurverandering op maat

Wil je snel aan de slag met de realisatie van een succesvolle bedrijfscultuur? Met onze gestructureerde en flexibele aanpak realiseren wij een cultuurverandering in de helft van de tijd. Dit zorgt voor betrokken medewerkers en een beter bedrijfsresultaat op zeer korte termijn.

 

Bronvermelding:

Statistieken van Vantage Circle, global employee engagement platform, database 1,8m employees. 


Reactie plaatsen