Cultuurintegratie na fusie gaat niet vanzelf

Cultuurintegratie na fusie gaat niet vanzelf

Regelmatig lees ik in de krant enthousiaste verhalen over een aangekondigde fusie of overname. De synergievoordelen zijn immens en evident. Dit kan niet misgaan….

En toch…

De praktijk blijkt weerbarstig. De mensen willen niet echt samenwerken, er is sprake van wantrouwen in de nieuwe organisatie, de leiding of onderling tussen afdelingen, er wordt vastgehouden aan oude bloedgroepen, er is verloop van talent, verlies van productiviteit en het (financieel) succes blijft uit.

Aandacht aan cultuurintegratie

Uit verschillende onderzoeken blijkt al sinds jaar en dag dat 70 tot 90% van de fusies of overnames mislukt. Het beoogde effect wordt helemaal niet, of met veel moeite en vertraging bereikt. De voornaamste redenen blijken hierbij te liggen op het vlak van de culturele, intermenselijke aspecten.

Vaak blijkt achteraf dat de berekende synergievoordelen bepaald zijn op basis van de producten of diensten, processen en financiële voordelen. Zeker in de due diligence fase, maar vaak ook in de periode na de overname is weinig tot geen aandacht besteed aan de integratie van de culturen.

Naast de formele integratie (het opzetten van het businessplan en het inrichten van de nieuwe organisatie) is de informele integratie net zo belangrijk. De twee soorten integratie zijn geen twee aparte processen, maar zullen elkaar moeten ondersteunen en versterken. Als dit goed gebeurt zal de nieuwe organisatie daadwerkelijk gaan functioneren als één bedrijf. De onwennigheid van het nieuwe begin zal snel plaats maken voor constructieve samenwerking. Het wantrouwen naar ‘de ander’ zal doorbroken worden en omgezet worden in nieuwsgierigheid en verbinding. Als alle mensen in de organisatie geloven en meedoen aan het invullen van de nieuwe entiteit zullen de synergievoordelen ook daadwerkelijk worden ingevuld en vruchten afwerpen.

De Inlime aanpak

Vanuit Inlime kunnen wij met onze 20 jaar ervaring op het gebied van organisatiecultuur en cultuurintegratie bedrijven begeleiden bij het zetten van de juiste stappen en het inzetten van de juiste tools.

Het feit dat veel fusies en overnames mislukken door cultuurverschillen is geen reden om er niet aan te beginnen, maar juist een reden om vanaf het begin op een structurele wijze te werken aan de cultuurintegratie. Hoe meer aandacht hiervoor is in het begin, hoe eerder de verwachte synergie tot stand kan komen.

Zie hier voor meer informatie over de Inlime aanpak

Reactie plaatsen