Praktisch aan de slag met cultuurverandering

Praktisch aan de slag met cultuurverandering

Vind jij organisatiecultuur ook zo’n vaag begrip? Maar zou je wel graag bepaald gedrag in jouw organisatie veranderen?

Wat zou jij doen in volgende situatie:

Drie maanden geleden ben je enthousiast begonnen in een nieuwe rol binnen de organisatie waar je nu vijf jaar werkt. Je bent gelijk gevraagd mee te doen in een nieuwe projectgroep. In de projectgroep zit een collega die al heel lang bij de organisatie werkt en waar je nog niet eerder mee hebt samengewerkt. Het valt je op dat deze collega regelmatig zonder af te melden, niet komt opdagen bij meetings en dat niemand hier wat van zegt.


 Wat doe je?

  1. Je houdt je mond, blijkbaar is dit normaal anders had iemand er wel wat van gezegd.
  2. Je checkt bij andere collega’s wat zij hiervan vinden, met het risico dat het op roddelen lijkt.
  3. Ondanks dat je de persoon in kwestie nog niet goed kent spreek je hem er wel op aan.

Wist je dat de manier waarop jij reageert veel zegt over de cultuur in jullie organisatie?

Elke dag worden we in het werk geconfronteerd met dergelijke dilemma’s. En de keuze die jij en je collega’s maken over hoe om te gaan met deze dilemma’s zijn bepalend voor de organisatiecultuur. Andere keuzes leiden tot ander gedrag en daarmee tot een andere cultuur.

Koos jij voor antwoord 3 dan heb je het antwoord gekozen dat het meest sociaal wenselijk is. Maar is dat werkelijk wat de meeste mensen doen? Nee, in gedrag zie je vooral antwoord 1 en 2.


In gesprek, met ‘de Mol’

Stel je voor dat je samen met collega’s in gesprek gaat over een dergelijke situatie. Om samen te bepalen wat het juiste antwoord is op dit dilemma. En stel je voor dat iemand in de groep ‘de mol’ is, die met zeer aannemelijke argumenten ervoor probeert te zorgen dat een ander antwoord als het juiste wordt gekozen.

Dan heb je:

  • Bespreekbaar gemaakt waarom ongewenst gedrag logisch ontstaat.
  • Een gezamenlijke consensus bereikt over welk gedrag aanvaardbaar is.
  • En als je dat doet met behulp van ons Culture Shock! Dilemmaspel, heb je ook nog eens veel plezier gehad.

Wil je serieus werk maken van cultuurverandering binnen je organisatie, op een leuke manier?

Wil je de kloof tussen wat we zeggen en wat we doen dichten?

Dit kan met behulp van ons Culture Shock! Dilemmaspel. Tijdens dit spel gaan groepen mensen op een originele manier met elkaar in gesprek (live of online) om samen het ‘juiste’ antwoord te vinden op hoe om te gaan met dilemma’s uit hun eigen praktijk. Want beleid en kernwaarden zijn richtinggevend voor gedrag maar niet bepalend. Uiteindelijk wordt gedrag bepaald in de afstemming binnen een groep mensen.

Mocht je nog vragen hebben over het Culture Shock! Dilemmaspel of hoe het jouw organisatie kan helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Reactie plaatsen