Mensen meenemen in een veranderproces

Mensen meenemen in een veranderproces

Veranderingen, nieuwe ideeën; de een wordt direct enthousiast, de ander ziet alleen maar beren op de weg.
De enthousiastelingen noemen we de ‘frontrunners’. Het zijn individualisten die het leuk vinden om iets nieuws uit te proberen. Lijnrecht tegenover hen staan de ‘blockers’. Individualisten die voor zekerheid en veiligheid kiezen en proberen zichzelf en het bedrijf te behoeden voor veranderingen. Maar verreweg de grootste groep bevindt zich hier tussenin en worden de ‘movers’ genoemd. Movers omdat zij zullen meebewegen met of de frontrunners of de blockers, afhankelijk van welke groep het aantrekkelijkst lijkt.

Frontrunners

Als je een verandering of nieuw idee ingebed wilt krijgen in een bedrijf zal je ervoor moeten zorgen dat de movers zich gaan aansluiten bij de frontrunners. Als je het schematisch ziet dan heb je in het begin een normaal of links scheve verdeling. En waar je naar streeft is een rechts scheve verdeling te krijgen. Hoe doe je dit? Door de frontrunners:
• In de schijnwerpers te zetten.
• Zichtbare waardering en aandacht te geven.
• Zichtbaar te belonen voor het nieuwe gedrag.
Je doet er dus goed aan om je te richten op de mensen die staan te popelen om te beginnen. Het is echter heel verleidelijk om te proberen de blockers te overtuigen mee te doen. Voor je het weet verlies je daarbij al je energie, met als gevolg dat je ook de enthousiastelingen verliest.

Movers

Als meer movers zich beginnen aan te sluiten kun je je aandacht verschuiven naar de movers.
• Door met hen in gesprek te gaan om hun laatste twijfels weg te nemen.
• Ondersteuning te bieden waar nodig om een stukje zekerheid te bieden.
• Waardering en aandacht te geven.
• Belonen voor nieuw gedrag.

Blockers

Wat doe je dan met de blockers?
• Erkenning en begrip geven voor het feit dat ze blockers zijn.
• Laten zien dat de deur openstaat om aan te sluiten.
Maar verder niet de discussie met hen aan te gaan. Niet gemakkelijk omdat bij de blockers vaak ‘waarom-mensen’ zitten, die je continu verleiden om inhoudelijk te reageren.

Plotten of stoplichtmodel toepassen

Bij een groot veranderingsproces is het aan te raden om af en toe in kaart te brengen hoe de mensen verdeeld zijn over de drie groepen. Bijvoorbeeld met het stoplichtmodel. Rood voor blockers, oranje voor movers en groen voor de frontrunners. Of door de te plotten op een normaal verdeling om te kijken of er een links of rechts scheve verdeling ontstaat. Het geeft inzicht in de huidige status en daarmee waar je je aandacht op moet gaan richten. En het komt nogal eens voor, zeker bij moeizame verandertrajecten, dat door je eigen emotie een verkeerde perceptie ontstaan is van de werkelijkheid. Door te plotten of een stoplichtoverzicht te maken kun je soms verrast worden over hoe ver je al bent.

Reactie plaatsen