Verbinden door verbeeldingskracht

Verbinden door verbeeldingskracht

In een inspirerende speech, gericht aan Harvard graduates, wenst J.K. Rowling haar toehoorders ‘verbeeldingskracht’ toe.

Youtube J.K. Rowling speech

Waarom?

Omdat verbeelding ons in staat stelt ons te verplaatsen in iemand anders. Ons in te leven in de belevingswereld van anderen, zelfs als wij deze mensen nog nooit hebben ontmoet. Een gave die ons menselijk maakt en zorgt dat wij met elkaar kunnen verbinden.

Maar de kracht van verbeelden brengt nog meer. Het maakt het mogelijk dat wij ons iets kunnen voorstellen wat (nog) niet is. Een aantrekkelijke toekomst, een droom, een doel. Waardoor verlangen en ambitie ontstaan dat ons handelen richting geeft.

Verbeeldingskracht als belangrijke eigenschap om te kunnen verbinden, verbinden met elkaar en verbinden met een doel. Noodzakelijk in elke samenleving- en elke samenwerkingsvorm. Albert Einstein zei al “Imagination is more important than knowledge”.

Wonderlijk genoeg is het geen eigenschap die op scholen voldoende gekoesterd en gevoed wordt. Bij kinderen waar de verbeelding nogal grenzeloos is, doen wij er veel aan om deze ondergeschikt te maken aan kennis vergaren. Desnoods geholpen met medicatie. Want stel je voor dat een kind te vaak afdwaalt in zijn of haar belevingswereld en daardoor minder presteert. Er bestaat namelijk geen rapportcijfer voor verbeeldingskracht.

Wonderlijk genoeg is het geen eigenschap die gevraagd en beloond wordt in organisaties. Terzelfdertijd worden consultants en coaches ingehuurd voor heisessies over samenwerken, communiceren en gezamenlijke doelen opstellen. Daar worden alle trucs uit de kast gehaald (van de teamrollen van Belbin tot het samen schilderijen maken) met maar één doel: verbeeldingskracht op te roepen om verbindingen te maken, herstellen of versterken.

Verbeeldingskracht! 

Wonderlijk genoeg is het geen eigenschap die de maatschappelijke aandacht krijgt die het nodig heeft om de wereld een betere toekomst te bieden. Nog niet. Want ik zie het al voor me, scholen en organisaties waar dit wel gebeurt. En ik weet dat er anderen zijn die met mij deze fantasie delen. Maar dat zou natuurlijk mijn verbeelding kunnen zijn.

Reactie plaatsen