[3] Eerst volgen dan leiden

[3] Eerst volgen dan leiden

Inlime heeft zich sinds de oprichting in het jaar 2000 gespecialiseerd in organisatie cultuur en hoe je cultuur kan beïnvloeden en veranderen.

In onze aanpak zijn altijd de volgende 6 principes te herkennen:

  1. Wat je aandacht geeft groeit
  2. Reiziger, er is geen pad. Het pad ontstaat al lopende
  3. Eerst volgen, dan leiden
  4. Ieder mens is een vat vol ongekende mogelijkheden
  5. Verandering vindt plaats bij stretch
  6. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

 

In deze blog aandacht voor principe 3.

Principe 3

‘Eerst volgen, dan leiden’

Om een verandering te kunnen inzetten zal je moeten aansluiten bij wat er is. Dat betekent eerst luisteren en dan gehoord worden. Echt luisteren is lastig. Wij zijn geneigd om al met ons eigen antwoord bezig te zijn als we naar een ander luisteren. Dit geldt ook voor managers en directies die een duidelijk beeld hebben waar ze heen willen. Zij hebben de neiging om snelheid te willen maken en te vertellen wat nodig is, zonder zich af te vragen of mensen zijn aangehaakt. Voor hen is het duidelijk wat er moet gebeuren en zij luisteren met de intentie om hun idee voor de toekomst te verkopen. Mensen hebben dat al snel door, zij voelen dat er niet echt geluisterd wordt, althans niet met de intentie om wat je zegt te verwerken en mogelijk een nieuw beeld te vormen.

Door als manager of directie goed en onbevangen te luisteren leer je wat mensen belangrijk vinden. Je sluit aan bij hun werkelijkheid. Het is ook een manier van respect tonen.

Wat er nu speelt, onbewuste ingesleten patronen zijn ontstaan als antwoord op iets dat in het verleden is gebeurd. Je moet het zien in het licht van de geschiedenis en het systeem waarin je opereert.

Wij werken in dit kader graag met onze succesvolle methode ‘de geschiedenisbalk’. Een interventie die je als organisatie helpt ‘oud zeer’ te verwerken en vooral de veranderbereidheid te vergroten.

Alhoewel een eerste reactie van directies nog wel eens is: ‘Terugkijken? Maar we willen vooruit!’ is de reactie van klanten achteraf unaniem positief. Door met aandacht en respect naar het verleden te kijken, kan je collectief leren van de geschiedenis. Wat werkt wel in deze organisatie en wat niet? Waar zijn we goed in? Waar zit de trots?

Door ruimte te geven aan zowel feiten als emotie, door oprechte aandacht te tonen en er een keer expliciet de tijd voor te nemen komt meer samenhang en meer balans in positieve en beladen verhalen uit het verleden. Ook ontstaat er een natuurlijke beweging naar de toekomst.

Terugkijkend op de geschiedenisbalk zei een klant letterlijk: ‘door het terugkijken konden we veel sneller vooruit.’

 

Wil je meer lezen over de geschiedenisbalk methode en concrete klantverhalen? klik dan hier.

Reactie plaatsen