[1] Wat je aandacht geeft groeit

[1] Wat je aandacht geeft groeit

Inlime heeft zich sinds de oprichting in het jaar 2000 gespecialiseerd in organisatie cultuur en hoe je cultuur kan beïnvloeden en veranderen.

In onze aanpak zijn altijd de volgende 6 principes te herkennen:

  1. Wat je aandacht geeft groeit
  2. Reiziger, er is geen pad. Het pad ontstaat al lopende
  3. Eerst volgen, dan leiden
  4. Ieder mens is een vat vol ongekende mogelijkheden
  5. Verandering vindt plaats bij stretch
  6. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

 

In deze blog aandacht voor principe 1.

Principe 1

‘Wat je aandacht geeft groeit’

 

Werken aan een cultuurverandering heeft de grootste kans van slagen als je werkt vanuit het gewenste toekomstbeeld. Concreet betekent dit een paar dingen.

Wij werken met de aantrekkingskracht van het verlangen naar iets nieuws. Pull in plaats van push. We stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een Barrett cultuurwaarden onderzoek, een beeld samen van de gewenste toekomstige cultuur. Door dat beeld concreet te maken en met de organisatie in te vullen ontstaat een pull, een verlangen naar dat wenkend perspectief.

We richten ons op wat goed gaat en bouwen dat verder uit. We maken hierbij graag gebruik van Appreciative Inquiry; waarderend onderzoeken.

Naast aandacht te geven aan wat goed gaat en dat uit te bouwen, richten we ons ook op de hobbels die de gewenste nieuwe werkelijkheid in de weg staan, maar altijd vanuit de vraag wat je zou willen en hoe dat te bereiken. Dit in tegenstelling tot het richten op het oplossen van een probleem.

Wij zeggen vaak; van A naar B, volgens de principes van B. Door de kenmerken van de gewenste nieuwe werkelijkheid te concretiseren kan je de toekomst naar nu halen.

Als je bijvoorbeeld de organisatiecultuur van afwachtend en directief naar meer pro-actief en participatief wil veranderen dan is het aan te raden het cultuur project zelf op een participatieve manier aan te pakken.

Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dit een lastige opgave. Vooral omdat veel van de ingesleten cultuur patronen onbewust zijn. Zonder kritische (externe) blik verval je dus snel in een aanpak die de huidige manier van werken bevestigt in plaats van vernieuwt.

Als laatste betekent dit principe voor ons dat we het grootste gedeelte van onze tijd, energie en aandacht richten op wie willen. We adviseren onze klanten dit ook te doen. Bij iedere verandering kun je gebruik maken van de vuistregel dat er zo’n 10% enthousiaste koplopers zijn, 10% mensen die echt niet willen of kunnen en 80% dat daar zo’n beetje tussenin ‘hangt’. Managers besteden vaak onbewust zo’n 80% van hun tijd aan de lastige groep die achter de wagen lijkt te hangen en de voortgang belemmert.

Door je tijd en aandacht radicaal om te draaien dus 80% van je tijd te besteden aan de koplopers en de ‘zwevers’ komt er meer positieve energie en beweging in de organisatie. De groep enthousiastelingen zal toenemen. Hiermee zal een positief vliegwiel op gang komen.

Gunstige bijkomstigheid is dat je als manager je eigen energie hiermee beter bewaakt. Daardoor kun je in de 20% tijd die je reserveert voor de mensen die de verandering erg lastig vinden, met meer aandacht en inlevingsvermogen luisteren. Daar blijken dan soms nog verrassend betrokken medewerkers tussen te zitten die zich bijvoorbeeld niet gehoord voelden.

Reactie plaatsen