Het belang van emotieregulatie op het werk

Het belang van emotieregulatie op het werk

Een manager die snel zijn geduld verliest, feedback die verkeerd valt, conflicten over een bepaalde aanpak, het brengen van een moeilijke boodschap, teleurstelling over een gemiste offerte. Emoties spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Als we niet in staat zijn onze emoties te reguleren dan kan dat onze effectiviteit en samenwerking behoorlijk in de weg zitten. Maar, emoties op de werkvloer zijn ‘not done’. Emoties tonen is ongewenst en wordt als teken van zwakte gezien. De misvatting is dat je emoties moet onderdrukken en negeren. Het beste is om rationeel te zijn, zo is de gedachte. Wat veel mensen niet weten, is dat emoties juist een belangrijke positieve rol spelen in ons dagelijks leven en bij onze beslissingen.

Als we leren onze emoties beter te reguleren dan zal dat onze samenwerking, onze keuzes en beslissingen ten goede komen. Het goede nieuws: emotieregulatie kun je leren. Hoe? Dat lees je hieronder.

Het belang van emoties

Alhoewel emoties tonen in een zakelijke omgeving niet gewenst zijn, bepalen emoties in grote mate ons gedrag op de werkvloer.

Zonder emoties kun je geen goede beslissingen nemen

De patiënten van professor neurologie Antonio Damasio en collega’s waren, meestal na een hersenbeschadiging, niet meer in staat om hun emotie te gebruiken bij hun beslissingen. Hun cognitieve vermogen was nog wel intact, zij waren nog steeds intelligent en welbespraakt, maar de simpelste beslissingen nemen werd onmogelijk. Zij konden niet meer besluiten wat te nemen als ontbijt, welke prioriteiten te stellen, welk restaurant te kiezen of waar en wanneer af te spreken.

Zonder emotie valt een persoon terug op pure rationele redenering. Omdat zij geen emotie meer konden voelen moesten zij de voor- en nadelen afwegen. Een ondoenlijk en langdurig proces.

Emoties beïnvloeden onze creativiteit en welzijn 

Door positieve emoties verruimen we onze blik naar de omgeving. Hierdoor voelen we ons fijner. We staan open voor andere zienswijzen en samenwerking met anderen en worden creatiever. Van nature zijn wij vooral geneigd om naar de negatieve kant te kijken. Dit vernauwt onze blik en maakt ons eerder somber. Negatieve gevoelens zijn vele malen sterker dan positieve gevoelens. We rennen weg voor een slang en lopen op iets leuks af. Barbara Fredrickson (‘Broaden and Build’ theorie) geeft aan dat we tenminste 3 keer zoveel positieve emoties als negatieve emoties nodig hebben om een optimaal niveau van welzijn te bereiken. Positieve emoties geven ons energie en vitaliteit. Zelfs zwartkijkers kunnen, door slim gebruik te maken van de plasticiteit van het brein, een zonniger kijk op de wereld ontwikkelen.

Het onderdrukken van emoties is geen goede methode

Natuurlijk is het tonen van emoties niet altijd wenselijk in een zakelijke omgeving. Huilen of schreeuwen is niet de meest effectieve manier om met emoties om te gaan. Echter, de methode die wij meestal hanteren, namelijk het onderdrukken van emoties, heeft juist een averechts effect. Als tijdens een verkoop presentatie aan de klant jouw voorstel ter discussie wordt gesteld ben je waarschijnlijk vooral bezig om je eigen emotie te managen. Zelf heb je misschien de indruk dat je perfect koel overkomt, maar in werkelijkheid maakt het limbisch deel van je hersenen overuren. Achteraf weet je dan nauwelijks nog iets te herinneren van de inhoud van het gesprek.

Het onderdrukken van emoties kost enorm veel energie. Als je emotioneel bent is vooral het limbisch deel van je hersenen actief. Die gebruikt zoveel energie dat het ten koste gaat van de werking van je prefrontale cortex (PFC) en je dus niet meer helder kunt denken.


 Emotieregulatie kun je leren

Gelukkig kun je leren hoe je emoties kunt beheersen en effectief kunt inzetten. En wat te doen als emoties dreigen te ontsporen. Tijdig ingrijpen is dan van belang, want als de emotionele lawine eenmaal naar beneden komt rollen (‘amygdala hijack’), is die nog maar moeilijk te stoppen.

Wat te doen als emoties eenmaal opspelen

Zodra emoties opspelen zijn er een aantal manieren om het te reguleren*:

  1. Relabel – herken de emotie of negatieve gedachte en benoem het simpelweg. Geef het een label. ‘Name it, to tame it’! Dit helpt om je prefrontale cortex te activeren. Activiteit van je prefrontale cortex gaat ten koste van de activiteit van het limbisch deel en zorgt ervoor dat je emotie wegzakt en in staat bent je gedrag en emotie van een afstand te bekijken en te beoordelen.
  2. Reframe – verander je perspectief. Kijk op een andere manier naar je emoties en gedachten. Herdefinieer problemen als uitdagingen. Probeer als een onderzoeker naar gedachten en gevoelens te kijken. Beoordeel je emoties in een ander licht.
  3. Refocus -richt je gedachten op iets anders, denk en doe iets constructiefs, denk aan iets wat je leuk vindt of interessant.
  4. Revalue – blijf kritisch. Neem je emoties en gedachten niet voor waar aan. Het zijn maar mijn emoties die opspelen. Het zijn gedachten, het is niet wie ik ben.

 

*Jeffrey Schwartz

 

Emoties hebben een belangrijk effect op ons dagelijks leven en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het is tijd om serieus werk te maken van emoties op de werkvloer! 

 

Foto: by Tengy Art op Unsplash

Reactie plaatsen