8 tips voor krachtig leiderschap in crisistijd

8 tips voor krachtig leiderschap in crisistijd

Elke crisis en zeker de Corona-crisis vraagt om stevig leiderschap. Maar wat is dat dan precies, krachtig leiderschap?

Voor iedereen ziet dat er anders uit. Het hangt af van wie je bent, van de situatie waar je organisatie zich in bevindt, hoe groot de crisis is, wanneer je welke mensen (toe)spreekt en nog veel meer variabelen.

Toch zijn er ook enkele algemene kenmerken te noemen van krachtig leiderschap.

Leren van leiders

Aan de hand van verschillende optredens van wereldleiders in het afgelopen jaar, kijken we naar die aspecten en wat je daar als leider van kan leren.

  • Ze geven erkenning voor de ‘onwerkelijke’ situatie waarin we zitten en benoemen de zwaarte ervan.
  • Ze herhalen steeds duidelijk wat de genomen beslissingen, maatregelen en afspraken zijn.
  • Ze spreken waardering en bewondering uit naar iedereen.
  • Ze tonen medeleven voor mensen die het zwaar hebben, doordat hun werk nu extra van ze vraagt, omdat ze ziek zijn of omdat ze bijvoorbeeld iemand zijn verloren. En benoemen dat heel expliciet.
  • Ze spreken aan op en geven houvast in concreet gedrag; dit gaat goed, dit moet beter, zo willen we dat gaan doen of zo ziet dat eruit (concreet gedrag).
  • Ze stralen rust, vertrouwen en vastberadenheid uit, terwijl ze ook een beroep doen op iedereen ‘we doen dit samen’.
  • Ze zijn open en eerlijk over wat ze niet weten.
  • En ze laten zien geleerd te hebben van wat er niet goed ging in de vorige periode.

Wij voelen allemaal verantwoordelijkheid, voor onze gezinnen en naasten, onze bedrijven, onze gemeenschappen.

Als jij een leider bent (of wilt zijn) waar anderen naar kijken voor richting en steun in deze crisistijd, dan zijn bovenstaande voorbeelden mooi om te volgen.

Reactie plaatsen