Meer rendement

met een vitale werkcultuur

Doe onze 60 Days WorkOut met Energy Check!

inzicht in vitaliteit

inzicht in de vitaliteitsthema’s per individu, per team en voor de organisatie als geheel 

duurzame verandering

toegang tot de tools om een vitale werkcultuur duurzaam te implementeren en vast te houden

pragmatische aanpak

ondersteuning van het management en de medewerkers om concreet gedrag in de praktijk te veranderen

Herken je dit...?

  1. Ervaren je medewerkers een (te) hoge werkdruk?
  2. Heb je moeite je goede medewerkers te boeien en te binden?
  3. Heb je last van hoog verzuim?
  4. Meten en onderzoeken jullie dit wel, maar wordt het daarmee niet echt beter? 


  • Wil je graag weerbare en vitale medewerkers?
  • Betrokken en verbonden collega's?
  • Concrete handvatten voor verbetering van de werkcultuur in 60 dagen

60 Days WorkOut

Wat een gezonde lifestyle is voor onszelf, is een gezonde werkcultuur voor organisaties. 

Het werken aan een vitale werkcultuur vraagt meer dan het aanbieden van een gezonde lunch of een abonnement op de sportschool. Het gaat hierbij om de onderliggende cultuur, het gedrag in jouw organisatie en of dat wel of niet bijdraagt aan de vitaliteit van de werkomgeving. 


Tijdens 60 Days WorkOut krijg je een format aangereikt, waarmee elk team in staat is om te reflecteren op de goede en minder goede aspecten van het werk en de samenwerking. Ze krijgen handvatten om het gedrag te veranderen naar een gezonde werkcultuur voor iedereen in de werksituatie. 


Onderzoek wijst uit dat we gemiddeld 60 dagen nodig hebben om een nieuwe gewoonte of routine aan te leren. In de 60 Days WorkOut werken we met jullie samen naar een goed resultaat, waarbij je meer focus, veerkracht en vitaliteit behaalt.