betere resultaten

Een sterke Leiderschapsgroep!

die als eenheid werkt  

aan een gezamenlijk doel  

en de mensen hierin  

mee weet te nemen. 

Leiderschaps-vaardigheden versterkt

Versterken zelfkennis en kennis & vaardigheden met betrekking tot het meenemen van mensen in een verandering. Denk hierbij aan effectieve communicatie, feedback & aanspreken, omgaan met weerstand en groepsdynamiek.

Meer cohesie in de leiderschapsgroep


Inzicht in de teamdynamiek van de leiderschapsgroep. Versterken van de onderlinge verbinding, samenwerking en effectieve besluitvorming.

Leiders ambassadeurs van de verandering

De leiders hebben een gezamenlijke visie op de toekomst. Er is verbinding en commitment voor het gezamenlijke doel in lijn met de visie, missie en kernwaarden.

Cultuurbewustzijn en en weten hoe daarop te sturen. 

Leren & Ontwikkelen

In het leiderschapsprogramma hanteren we de volgende uitgangspunten om maximale effectiviteit van de leermomenten te behalen. 

 • Onze aanpak is gebaseerd op brede ervaring en wetenschappelijke kennis op het gebied van cultuur- en gedragsverandering, leren en ontwikkelen. 

 • We werken graag met verrassende methoden, zoals spel, trainingsacteurs en movielearning®.

 • Trainingsdagen, individuele coaching, intervisie, online-leeromgeving, 360 graden feedback en opdrachten in de dagelijkse praktijk wisselen elkaar in een optimale mix af. 

ontwikkeling

Leren & Ontwikkelen

Om de maximale effectiviteit van de leermomenten te behalen is onze aanpak gebaseerd op brede ervaring en wetenschappelijke kennis op het gebied van cultuur- en gedragsverandering, leren en ontwikkelen. 

We werken graag met verrassende methoden, zoals spel, trainingsacteurs en movielearning®.

Onderdelen van het programma zijn:

 • Leiderschapsdagen,

 • Vaardigheidstraining,

 • Individuele coaching,

 • Intervisie,

 • Online-leeromgeving,

 • 360 graden feedback en

 • Opdrachten in de dagelijkse praktijk. 

ontwikkeling

Wat onze eerdere deelnemers zeggen:

These slides will be slide-able on the live version of your page!
“Ik ben trots op mijn ontwikkeling als leider, heb nu meer vaardigheden (gesprekstechnieken) en zelfvertrouwen”

“Een heel mooi initiatief van de organisatie om te investeren in leiderschap. Heel waardevol en dankbaar dat ik hieraan heb kunnen deelnemen. Ik hoop op een vervolg zodat we als groep met elkaar blijven verbinden en in gesprek zijn over andere zaken dan de inhoud. Teambuilding was minstens net zo waardevol als de inzichten en kennis.”

"Onze leiderschapsvaardigheden zijn op een hoger niveau en er is meer verbinding in de management groep"

“Dank voor het traject! Het was leerzaam en ik heb er veel plezier aan beleefd.”

“Door het leiderschapsprogramma ben ik in mijn rol als manager gegroeid; ik ben bewuster van mijn functioneren en van wat er leeft bij anderen”

“Inlime, hartelijk bedankt voor dit traject, het was waardevol!”

“We kunnen er beter op terugvallen wanneer dingen schuren, meer gevoel van samen”
“Ik heb beter leren luisteren en effectiever leren aanspreken”
inlime foto

Leiderschap in Cultuurverandering

Al meer dan 20 jaar helpen wij organisaties bij het realiseren van cultuur en gedragsverandering. Veel organisaties zijn volop in ontwikkeling. Strategieën wijzigen, organisaties worden samengevoegd of juist uit elkaar gehaald, de omgeving wijzigt, de arbeidsmarkt staat onder druk.

Om deze ontwikkelingen goed te begeleiden en te zorgen dat de organisatie met al haar medewerkers hierin mee kunnen komen is sterk leiderschap een vereiste. De leidinggevenden vormen de brug tussen de missie, visie, strategie en het concrete gewenste gedrag op de werkvloer. 

Van de leiderschapsgroep vraagt dit vaak nieuwe vaardigheden; zoals meer leiding nemen vanuit een heldere gedeelde visie, samenhang creëren, eigenaarschap nemen en geven, zelf blijvend ontwikkelen, maar ook anderen aanzetten tot groei en ontwikkeling. 

Nieuw gedrag wordt gedreven door weten, kunnen èn willen. In het Inlime leiderschapsprogramma bewaken we constant de verbinding tussen theorie, vaardigheden en praktijk. 

Getriggerd?

parel oester ontwikkeling

Werk aan versterking van jullie leiderschapsgroep

 

 • Gezamenlijke visie op en doelen voor de toekomst
 • Meer eenheid in de uitgedragen boodschap
 • Vertalen van de missie/visie/strategie naar gewenst gedrag in de praktijk
 • Inzicht in de veranderopdracht en de rol van leiderschap daarin
 • Cultuurbewustzijn en weten hoe daarop te sturen
 • Meer verbinding in de leiderschapsgroep
 • Openheid om effectiviteit in de samenwerking en besluitvorming te verbeteren
 • Leiderschapsvaardigheden versterkt
 • Afwisselende leervormen voor optimale leerervaring en borging in de dagelijkse praktijk